Photo from:
PLANTS Profile for Potamogeton illinoensis (Illinois pondweed) | USDA ... - (650x540 - 20kB)
http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=poil

Photo from:
Potamogeton pectinatus, , Brasca delle lagune, Fennel Pondweed ... - (620x413 - 112kB)
http://luirig.altervista.org/photos/p/potamogeton_pectinatus.htm